Obvestilo o prodaji terjatev do MF Global UK Limited za podsklade KD Galileo, fleksibilna struktura naložb, KD Prvi izbor, sklad delniških skladov, in KD Indija – Kitajska, delniški

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, na podlagi 221. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 77/11 s spremembami) obvešča javnost, da je dne 19. 4. 2012 za račun podskladov KD Krovnega sklada KD Galileo, fleksibilna struktura naložb, KD Prvi izbor, sklad delniških skladov, […]

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, na podlagi 221. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 77/11 s spremembami) obvešča javnost, da je dne 19. 4. 2012 za račun podskladov KD Krovnega sklada KD Galileo, fleksibilna struktura naložb, KD Prvi izbor, sklad delniških skladov, in KD Indija – Kitajska, delniški prodala vse terjatve podskladov do MF Global UK Limited. Transakcija ni bistveno vplivala na vrednost enote premoženja (VEP) podskladov.

To obvestilo bo objavljeno dne 26. 4. 2012 v časopisu Dnevnik, na www.kd-skladi.si pa od tega dne do nadaljnjega.

KD Skladi, d. o. o.
Uprava