Obvestilo o pripojitvi družbe KD Investments d. o. o. Hrvaška k družbi KD Locusta Fondovi d. o. o. Hrvaška

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15) obvešča javnost, da je hrvaško sodišče dne 23. julija 2015 v sodni register vpisalo pripojitev družbe KD Investments d. o. o. Hrvaška k družbi KD Locusta Fondovi d. o. o. Hrvaška.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava