Obvestilo o pridobitvi soglasja k pogodbi o upravljanju premoženja investicijskih skladov

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,   Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih […]

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,   Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami) obvešča javnost, da je dne 3. 2. 2006 od Abanke Vipa d. d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, prejela soglasje k pogodbi o upravljanju premoženja investicijskih skladov, sklenjeni dne 27. 1. 2006, na podlagi katere bo KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., zaradi večje učinkovitosti upravljanja premoženja investicijskih skladov prenesla storitve upravljanja premoženja posebne investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., in vzajemnih skladov KD Bond, obvezniški vzajemni sklad, KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb, KD Rastko, delniški vzajemni sklad, KD Prvi izbor, vzajemni sklad delniških skladov, KD MM, vzajemni sklad denarnega trga, in drugih vzajemnih skladov, ki jih bo oblikovala v letu 2006, na KD BPD, borznoposredniško družbo, d. o. o.

To obvestilo bo od 6. 2. 2006 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.

Uprava