Obvestilo o pridobitvi deleža

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad in investicijsko družbo KD ID, delniška ID, d. d., na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami), Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 45/08 […]

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad in investicijsko družbo KD ID, delniška ID, d. d., na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami), Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami) in 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s spremembami), obvešča javnost, da je KD Skladi, d. o. o., dne 5. 2. 2010 pridobila 100 % delež v družbi KD Investments, društvo za upravljanje investicijskim fondovima, d. o. o., Zagreb, Hrvaška, od družbe KD Group d. d., z namenom optimizacije korporacijskega upravljanja.

To obvestilo bo od 10. 2. 2010 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani www.kd-skladi.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava