Obvestilo o prenosu upravljanja premoženja investicijskih skladov

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih […]

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami) in Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), obvešča javnost, da bo z dnem 28. 4. 2006 na podlagi pogodbe o upravljanju premoženja investicijskih skladov in v skladu s soglasjem banke skrbnice Abanke Vipa d. d. na KD BPD, borznoposredniško družbo, d. o. o., zaradi večje učinkovitosti upravljanja premoženja investicijskih skladov prenesla storitve upravljanja premoženja vzajemnih skladov KD Bond, obvezniški vzajemni sklad, KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb, KD Rastko, delniški vzajemni sklad, KD Prvi izbor, vzajemni sklad delniških skladov, KD MM, vzajemni sklad denarnega trga, KD Balkan, delniški vzajemni sklad, in da je z dnem 12. 4. 2006 prenesla nanjo tudi upravljanje premoženja posebne investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d.

To obvestilo bo od 26. 4. 2006 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava