Obvestilo o prekinitvi poslovnega razmerja z vlagatelji brez stanja zaradi zahtev predpisov

Uprava Generali Investments, družbe za upravljanje, d.o.o., v zvezi določbami točke 10.2. prospekta Generali Krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja določa kriterije, na podlagi katerih bo z vlagatelji prekinila poslovno razmerje (poslovno sodelovanje), in sicer med drugim tudi zaradi zahtev predpisov s področja davkov in preprečevanja pranja denarja ter financiranja terorizma.

 

Generali Investments d.o.o. z dnem 30. 11. 2020 prekinja poslovno razmerje z naslednjimi vlagatelji:

  1. Vlagatelji, fizičnimi osebami, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:
  • Indic nerezidentstva pri vlagatelju (OECD indicator)
  • Vlagatelj na dan 30. 9. 2020 nima sredstev v Generali Krovnem skladu
  • Vlagatelj je zadnjo transakcijo v podskladih Generali Krovnega sklada opravil do vključno 31. 12. 2019
  • Družba za upravljanje nima podatka o veljavnem osebnem dokumentu vlagatelja (podatek je zastarel oziroma osebni dokument ni več veljaven)

 

  1. Vlagatelji, fizičnimi in pravnimi osebami, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:
  • Vlagatelj na dan 30. 9. 2020 nima sredstev v Generali Krovnem skladu
  • Vlagatelj je zadnjo transakcijo v podskladih Generali Krovnega sklada opravil do vključno 31. 12. 2015.

 

Generali Investments d.o.o.
Uprava