Obvestilo o prekinitvi poslovnega razmerja z vlagatelji brez stanja zaradi zahtev predpisov

Uprava Generali Investments, družbe za upravljanje, d.o.o., v zvezi določbami točke 10.2. prospekta Generali Krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja določa kriterije, na podlagi katerih bo z vlagatelji prekinila poslovno razmerje (poslovno sodelovanje), in sicer med drugim tudi zaradi zahtev predpisov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter davčnih predpisov.

 

Generali Investments d.o.o. z dnem 19. 9. 2022 prekinja poslovno razmerje z naslednjimi vlagatelji:

1. Vlagatelji, fizičnimi in pravnimi osebami, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:
• Vlagatelj na dan 31. 8. 2022 nima sredstev v Generali Krovnem skladu.
• Vlagatelj je zadnjo transakcijo v podskladih Generali Krovnega sklada opravil do vključno 31. 8. 2017.
• Družba za upravljanje nima vseh podatkov o vlagatelju skladno z zakonodajo.

 

Generali Investments d.o.o.
Uprava