Obvestilo o prejemu soglasja za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi Locusta Invest d. o. o., Hrvaška

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad, na podlagi 221. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 77/11 s spremembami) obvešča javnost, da je dne 15. maja 2015 prejela dovoljenje Hrvaške agencije za nadzor finančnih storitev (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga) za neposredno pridobitev kvalificiranega deleža v družbi Locusta invest d. o. o., Hrvaška, v višini 60 % osnovnega kapitala.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava