Obvestilo o prejemu sodbe Upravnega sodišča Republike Slovenije

Obvestilo o prejemu sodbe Upravnega sodišča Republike Slovenije 4. junij 2010 spletne strani SEOnet in 5. junij 2010 časopis Dnevnik  KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. […]

Obvestilo o prejemu sodbe Upravnega sodišča Republike Slovenije

4. junij 2010 spletne strani SEOnet in 5. junij 2010 časopis Dnevnik 

KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami) in 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s spremembami) za KD ID, delniško investicijsko družbo, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

KD ID, delniška ID, d. d., je dne 1. 6. 2010 prejela sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije št. I U 103/2009-12  z dne 5. 5. 2010,  s katero je le-to zavrnilo tožbo investicijske družbe zoper odločbo Davčne uprave Republike Slovenije, Posebni davčni urad, št. 46202-191/2004-0294-43 z dne 29. 3. 2005, v zvezi z obračunom davka od dobička pravnih oseb za obdobje od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002. Po oceni družbe za upravljanje navedeno ne predstavlja dodatnih davčnih obveznosti za investicijsko družbo.

To obvestilo bo objavljeno 5. 6. 2010 v časopisu Dnevnik, na www.kd-skladi.si in http://seonet.ljse.si pa od 4. 6. 2010 do nadaljnjega.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava