Obvestilo o prejemu odstopne izjave

KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami), 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s spremembami), […]

KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami), 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s spremembami), za investicijsko družbo KD ID, delniška ID, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Uprava KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., je dne 31. 3. 2009 prejela odstopno izjavo štefana Belingarja, člana nadzornega sveta in člana revizijske komisije nadzornega sveta KD ID, delniške ID, d. d., iz razloga imenovanja na mesto predsednika uprave Deželne banke Slovenije d. d. Funkcijo člana nadzornega sveta in revizijske komisije bo opravljal zgolj do naslednje skupščine investicijske družbe.

To obvestilo bo od 2. 4. 2009 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani www.kd-skladi.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava