Obvestilo o prejemu odločbe Ministrstva za finance

KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem […]

KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami), 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s spremembami) in Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Ur. l. RS, št. 106/07 s spremembami), za investicijsko družbo KD ID, delniška ID, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

KD ID, delniška ID, d. d., je dne 28. 1. 2009 od pooblaščenca prejela odločbo Ministrstva za finance, št. DT-499-14-184/2005-3 z dne 8. 12. 2008, s katero je bila zavrnjena pritožba investicijske družbe zoper odločbo Davčne uprave Republike Slovenije, Posebni davčni urad, z dne 29. 3. 2005, v zvezi z obračunom davka od dobička pravnih oseb za obdobje od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002. Investicijska družba je zoper navedeno odločbo Ministrstva za finance vložila tožbo na Upravno sodišče Republike Slovenije. 

To obvestilo bo od 30. 1. 2009 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani www.kd-skladi.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava