Obvestilo o prejemu odločbe ATVP in o sklenitvi aneksa k pogodbi o opravljanju skrbniških storitev

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča javnost, da je dne 31. 8. 2018 prejela dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 29. 8. 2018 za spremembo Pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za krovni sklad KD Krovni sklad, na podlagi katerega je dne 11. 9. 2018 sklenila aneks k pogodbi o opravljanju skrbniških storitev za KD Krovni sklad z Abanko d. d., Slovenska cesta 58, Ljubljana.

 

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

 

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava