Obvestilo o prejemu odločbe ATVP o priznanju statusa specialnega investicijskega sklada

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, obvešča, da je dne 23. 12. 2016 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 22. 12. 2016, s katero se je alternativnemu investicijskemu skladu KD Adriatic Value Fund, specialni investicijski sklad, ki ga bo upravljala KD Skladi, d. o. o., priznal status specialnega investicijskega sklada.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava