Obvestilo o prejemu odločbe ATVP o izdaji dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja alternativnega investicijskega sklada – nepremičninskega sklada

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, obvešča, da je dne 14. 7. 2017 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 29. 6. 2017, s katero je bilo družbi KD Skladi, d. o. o., izdano dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja alternativnega investicijskega sklada – nepremičninskega sklada.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava