Obvestilo o prejemu odločb Agencije za trg vrednostnih papirjev

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki […]

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami) obvešča javnost, da je dne 12. 6. 2006 prejela naslednji odločbi Agencije za trg vrednostnih papirjev:

– Opr. št. 54/55/AG/05 (213) in 53A/55/AG/05 z dne 8. 6. 2006, s katero je Agencija za trg vrednostnih papirjev odločila:
1. KD Investments, družbi za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, se izda soglasje k spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada KD Prvi izbor, vzajemni sklad delniških skladov, ki so sestavni del prospekta vzajemnega sklada KD Prvi izbor, vzajemni sklad delniških skladov, z dne 30. 5. 2006.
2. KD Investments, družbi za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, se izda dovoljenje za javno objavo prospekta vzajemnega sklada KD Prvi izbor, vzajemni sklad delniških skladov, z dne 30. 5. 2006, in dovoljenje za javno objavo izvlečka prospekta vzajemnega sklada KD Prvi izbor, vzajemni sklad delniških skladov, z dne 30. 5. 2006.

– Opr. št. 54/56/AG/05 (212) in 53A/56/AG/05 z dne 8. 6. 2006, s katero je Agencija za trg vrednostnih papirjev odločila:
1. KD Investments, družbi za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, se izda soglasje k spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada KD MM, vzajemni sklad denarnega trga, ki so sestavni del prospekta vzajemnega sklada KD MM, vzajemni sklad denarnega trga, z dne 30. 5. 2006.
2. KD Investments, družbi za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, se izda dovoljenje za javno objavo prospekta vzajemnega sklada KD MM, vzajemni sklad denarnega trga, z dne 30. 5. 2006, in dovoljenje za javno objavo izvlečka prospekta vzajemnega sklada KD MM, vzajemni sklad denarnega trga, z dne 30. 5. 2006.

To obvestilo bo od 13. 6. 2006 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava