Obvestilo o prejemu odločb Agencije za trg vrednostnih papirjev in sklenitvi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki […]

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), obvešča javnost, da je dne 29. 7. 2008 prejela naslednje odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev:

1. Opr. št. 82/157/AG/08-(453), 74/157/AG/08, 27/157/AG/08 z dne 25. 7. 2008, s katero je Agencija za trg vrednostnih papirjev odločila, da se KD Skladi, družbi za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, za vzajemni sklad KD Indija – Kitajska, delniški vzajemni sklad, izda:
– soglasje k pravilom upravljanja vzajemnega sklada, ki so sestavni del prospekta vzajemnega sklada, z dne 10. 7. 2008;
– dovoljenje za javno objavo prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada, oboje z dne 10. 7. 2008;
– dovoljenje za upravljanje vzajemnega sklada.

2. Opr. št. 82/160/AG/08-(457), 74/160/AG/08, 27/160/AG/08 z dne 25. 7. 2008, s katero je Agencija za trg vrednostnih papirjev odločila, da se KD Skladi, družbi za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, za vzajemni sklad KD Latinska Amerika, delniški vzajemni sklad, izda:
– soglasje k pravilom upravljanja vzajemnega sklada, ki so sestavni del prospekta vzajemnega sklada, z dne 10. 7. 2008;
– dovoljenje za javno objavo prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada, oboje z dne 10. 7. 2008;
– dovoljenje za upravljanje vzajemnega sklada.

3. Opr. št. 82/159/AG/08-(454), 74/159/AG/08, 27/159/AG/08 z dne 25. 7. 2008, s katero je Agencija za trg vrednostnih papirjev odločila, da se KD Skladi, družbi za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, za vzajemni sklad KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški vzajemni sklad, izda:
– soglasje k pravilom upravljanja vzajemnega sklada, ki so sestavni del prospekta vzajemnega sklada, z dne 10. 7. 2008;
– dovoljenje za javno objavo prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada, oboje z dne 10. 7. 2008;
– dovoljenje za upravljanje vzajemnega sklada.

4. Opr. št. 82/161/AG/08-(455), 74/161/AG/08, 27/161/AG/08 z dne 25. 7. 2008, s katero je Agencija za trg vrednostnih papirjev odločila, da se KD Skladi, družbi za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, za vzajemni sklad KD Vzhodna Evropa, delniški vzajemni sklad, izda:
– soglasje k pravilom upravljanja vzajemnega sklada, ki so sestavni del prospekta vzajemnega sklada, z dne 10. 7. 2008;
– dovoljenje za javno objavo prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada, oboje z dne 10. 7. 2008;
– dovoljenje za upravljanje vzajemnega sklada.

5. Opr. št. 82/158/AG/08-(456), 74/158/AG/08, 27/158/AG/08 z dne 25. 7. 2008, s katero je Agencija za trg vrednostnih papirjev odločila, da se KD Skladi, družbi za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, za vzajemni sklad KD Finance, delniški vzajemni sklad, izda:
– soglasje k pravilom upravljanja vzajemnega sklada, ki so sestavni del prospekta vzajemnega sklada, z dne 10. 7. 2008;
– dovoljenje za javno objavo prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada, oboje z dne 10. 7. 2008;
– dovoljenje za upravljanje vzajemnega sklada.

6. Opr. št. 79/130/AG/08-(458) z dne 25. 7. 2008, s katero je Agencija za trg vrednostnih papirjev odločila, da se KD Skladi, družbi za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, izda dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za račun vzajemnih skladov KD Indija – Kitajska, delniški vzajemni sklad, KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški vzajemni sklad, KD Latinska Amerika, delniški vzajemni sklad, KD Vzhodna Evropa, delniški vzajemni sklad, in KD Finance, delniški vzajemni sklad, z Abanko Vipa d. d., Slovenska cesta 58, Ljubljana.

KD Skladi, d. o. o., je dne 30. 7. 2008 sklenila pogodbo o opravljanju skrbniških storitev z Abanko Vipa d. d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, za račun zgoraj navedenih vzajemnih skladov.

To obvestilo bo od 31. 7. 2008 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Skladi, d. o. o., www.kd-skladi.si v rubriki Arhiv javnih obvestil.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava