Obvestilo o prejemu dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za pripojitev podsklada Generali Vzhodna Evropa, delniški, k podskladu Generali Novi trgi, delniški

Obvestilo o prejemu dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za pripojitev podsklada Generali Vzhodna Evropa, delniški, k podskladu Generali Novi trgi, delniški Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja Generali Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami, v nadaljevanju ZISDU-3) obvešča javnost, da je dne 22. 8. 2022 s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev prejela dovoljenje za pripojitev podsklada Generali Vzhodna Evropa, delniški, k podskladu Generali Novi trgi, delniški, in dovoljenje za objavo prospekta krovnega sklada Generali Krovni sklad z vključenimi pravili upravljanja z dne 30. 6. 2022.

 

Vlagatelji bodo o nadaljnjih postopkih obveščeni. Dodatne informacije lahko pridobijo preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.

Uprava