Obvestilo o prejemu dovoljenj Agencije za trg vrednostnih papirjev za pripojitev podskladov Ilirika Krovnega sklada k podskladom KD Krovnega sklada

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad in Ilirika Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča javnost, da je dne 26. 8. 2016 pridobila dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za pripojitev spodaj navedenih podskladov Ilirika Krovnega sklada k podskladom KD Krovnega sklada, in sicer:

Prenosni podsklad ILIRIKA Krovnega sklada:   Prevzemni podsklad KD Krovnega sklada:
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni > KD Galileo, mešani fleksibilni sklad
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški > KD Vitalnost, delniški
ILIRIKA Gazela dinamični > KD Amerika, delniški
ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični > KD Prvi izbor, sklad delniških skladov
ILIRIKA Azija dinamični > KD Indija – Kitajska, delniški
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični > KD Novi trgi, delniški
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični > KD Vzhodna Evropa, delniški
ILIRIKA Energija delniški > KD Surovine in energija, delniški
ILIRIKA Obvezniški fleksibilni > KD Bond, obvezniški – EUR

Vlagatelji bodo o nadaljnjih postopkih obveščeni. Dodatne informacije lahko pridobijo preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava