Obvestilo o popravku vrednosti enote premoženja KD Galileo, mešani fleksibilni sklad

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad, na podlagi 221. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 77/11 s spremembami) obvešča javnost o popravku vrednosti enote premoženja posklada KD Galileo, mešani fleksibilni sklad, za obračunski dan 9. 12. 2013, in sicer iz 8,1359 EUR v 8,2258 EUR (povečanje vrednosti enote premoženja podsklada za 1,1 %). 

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.

Uprava