Obvestilo o popravku vrednosti enote premoženja KD Dividendni, delniški

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad, na podlagi 221. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 77/11 s spremembami) obvešča javnost o popravku vrednosti enote premoženja posklada KD Dividendni, delniški, za obračunski dan 2. 9. 2013, izračunan dne 3. 9. 2013, in sicer iz 5,9732 EUR v 6,1504 EUR (povečanje vrednosti enote premoženja podsklada za 2,97 %). 

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava