Obvestilo o popravku objave

V skladu s 103. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepom o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami) […]

V skladu s 103. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepom o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami) KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., objavlja popravek objave števila enot premoženja v obtoku vzajemnega sklada KD Bond, obvezniški vzajemni sklad.

Pravilno število enot premoženja v obtoku vzajemnega sklada KD Bond, obvezniški vzajemni sklad, za obračunski dan 25. 8. 2005 znaša 2.045.892,5806.

To obvestilo bo od 30. 8. 2005 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava