Obvestilo o pomembni spremembi v lastniški sestavi KD Investments d.o.o.

KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. […]

KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Pravil Ljubljanske borze, d.d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami) objavlja naslednje sporočilo:

KD Holding d.d. je dne 4. 11. 2005 prijavil upravi družbe KD Investments d.o.o. pridobitev poslovnih deležev v družbi KD Investments d.o.o. od družb KD Group d.d., Indesign d.o.o., IT inženiring d.o.o., Avra, d.o.o. in DRI d.o.o. – v likvidaciji in jo obvestil, da je dne 2. 11. 2005 postal edini družbenik družbe KD Investments d.o.o.

To obvestilo bo od 7. 11. 2005 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d.o.o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments d.o.o.
Uprava