Obvestilo o pomembnem sodnem postopku

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča javnost, da je dne 13. 12. 2017 za račun podsklada KD Bond, obvezniški - EUR, po pooblaščencu vložila odškodninsko tožbo zoper Abanko d. d., pravno naslednico Banke Celje d. d., ki je bila izdajateljica podrejenih finančnih instrumentov z oznako BCE10, ki so bili izbrisani na podlagi odločbe Banke Slovenije o izrednih ukrepih z dne 16. 12. 2014.

 

Postopek je potreben zaradi:
– varovanja interesov vlagateljev podsklada KD Bond, obvezniški – EUR, in
– varovanja zastaralnega roka.

Po naši oceni postopek ne bo imel večjega vpliva na vrednost enote premoženja podsklada KD Bond, obvezniški – EUR. Če bomo ocenili drugače, bomo vlagatelje obvestili skladno s predpisi.

Dodatne informacije lahko vlagatelji pridobijo po elektronski pošti na naslov kd-skladi@kd-group.si.

 

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.

Uprava