Obvestilo o pomembnem deležu v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi 573. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07, v nadaljevanju ZTFI), določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami) in 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje […]

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi 573. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07, v nadaljevanju ZTFI), določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami) in 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), za investicijsko družbo KD ID, delniška ID, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja, da je dne 10. 10. 2007 od družbe Sava, d. d., prejela obvestili o stanju pomembnega deleža v skladu s 573. členom ZTFI, iz katerih izhaja, da je družba Sava, d. d., škofjeloška cesta 6, Kranj, na dan 30. 9. 2007 imetnica  458.980 delnic izdajatelja KD ID, delniška ID, d. d., kar predstavlja 4,9989 odstotka glasovalnih pravic v KD ID, delniški ID, d. d., in imetnik delniške opcije za 300.000 delnic izdajatelja KD ID, delniška ID, d. d., oziroma 3,27 odstotka glasovalnih pravic v KD ID, delniški ID, d. d., ki zapade 29. 12. 2007.

To obvestilo bo od 15. 10. 2007 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava