Obvestilo o podpisu pogodbe o prodaji deleža v hrvaški družbi Generali Investments d.o.o.

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska 63, Ljubljana, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča javnost, da je dne 17. 2. 2023 podpisala pogodbo o prodaji deleža v hrvaški družbi Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskih skladov z družbo INTERKAPITAL dinoičko društvo za savjetovanje, upravljanje i ulaganje.

 

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

 

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava