Obvestilo o podpisu pogodbe o prenosu upravljanja Generali Growth Equity Fund, sklada zasebnega kapitala, na ALFI PE

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja Generali Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča javnost, da je dne 22. 11. 2022 z družbo ALFI PE, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o., podpisala pogodbo za prodajo deležev v družbi Generali Investments GP 1 d.o.o., v družbi Generali Investments GP 2 d.o.o. ter prodajo kapitalskih vložkov v družbi Generali Investments CP d.o.o. k.d.

 

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava