Obvestilo o podaljšanju mandata predsedniku uprave KD Skladi, d. o. o.

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča javnost, da je nadzorni svet KD Skladi, d. o. o., dne 19. 4. 2016 Luko Podlogarja imenoval za predsednika uprave za nov štiriletni mandat, ki prične teči 27. 7. 2016.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava