Obvestilo o podaljšanju mandata članu uprave KD Skladi, d. o. o.

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča javnost, da je nadzorni svet KD Skladi, d. o. o., dne 14. 4. 2017 Casperja Fransa Rondeltapa imenoval za člana uprave za nov štiriletni mandat, ki prične teči 18. 6. 2017.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava