Obvestilo o podaljšanju mandata članov nadzornega sveta

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča, da je edini družbenik družbe KD Skladi, d. o. o. Adriatic Slovenica d. d., dne 21. 12. 2016 podaljšal mandat članov nadzornega sveta Tomaža Butine, Matije Šenka in Jureta Kvaternika do 4. 9. 2020.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava