Obvestilo o odsvojitvi deleža

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad in investicijsko družbo KD ID, delniška ID, d. d., na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami), Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 45/08 […]

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad in investicijsko družbo KD ID, delniška ID, d. d., na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami), Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami) in 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s spremembami), obvešča javnost, da je KD Skladi, d. o. o., odsvojila svoj poslovni delež, ki predstavlja 50 % osnovnega kapitala družbe KD Finančna točka, premoženjsko svetovanje, d. o. o., družbi KD Group d. d., z namenom optimizacije  korporacijskega upravljanja znotraj Skupine KD Group. Družba KD Finančna točka, d. o. o., s svojo mrežo poslovalnic ostaja pomemben partner družbe KD Skladi, d. o. o., na področju trženja investicijskih skladov.

To obvestilo bo od 25. 1. 2010 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani www.kd-skladi.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava