Obvestilo o odsvojitvi deleža v družbi Generali Investments AD Skopje

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska 63, Ljubljana, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča javnost, da je odsvojila delež v družbi Generali Investments AD Skopje. Lastništvo bo na kupca, družbo NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., prešlo 23. 5. 2024.

 

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava