Obvestilo o odstopu iz nadzornega sveta

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15) obvešča javnost, da je Willem Jacob Westerlaken podal odstopno izjavo in z dnem 1. 1. 2016 odstopa s funkcije predsednika nadzornega sveta KD Skladi, d. o. o.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava