Obvestilo o odstopni izjavi člana nadzornega sveta

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča, da je Jure Kvaternik podal odstopno izjavo in z dnem 30. 7. 2019 odstopil s funkcije člana nadzornega sveta družbe.

 

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

 

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava