Obvestilo o odločbi o prekršku

KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad in vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami, v nadaljevanju ZISDU-1) obvešča javnost, da je dne 25. 7. 2011 prejela odločbo o prekršku Agencije […]

KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad in vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami, v nadaljevanju ZISDU-1) obvešča javnost, da je dne 25. 7. 2011 prejela odločbo o prekršku Agencije za trg vrednostnih papirjev opr. št. 014-1080-5/2011 z dne 22. 7. 2011, s katero je le-ta odločila, da je družba KD Skladi, d. o. o., odgovorna za storitev prekrška po 2. točki prvega odstavka 228. člena ZISDU-1 in da sta Roman Androjna in Louise Ruth Chatwood kot predsednik in članica uprave KD Skladi, d. o. o., odgovorna za storitev prekrška po drugem odstavku v zvezi z 2. točko prvega odstavka 228. člena ZISDU-1. Pravni osebi je izrekla globo v višini 1.000 EUR, vsaki od obeh odgovornih oseb pa v višini 150 EUR. Odločba je pravnomočna.

To obvestilo bo objavljeno 3. 8. 2011 v časopisu Dnevnik, na www.kd-skladi.si pa od tega dne do nadaljnjega.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.

Uprava