Obvestilo o nameravani izvedbi pripojitve podsklada Generali Vzhodna Evropa, delniški

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja Generali Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami, v nadaljevanju ZISDU-3) obvešča javnost, da namerava izvesti pripojitev podsklada Generali Vzhodna Evropa, delniški, k podskladu Generali Novi trgi, delniški.

 

Vlagatelji bodo o nadaljnjih postopkih obveščeni. Dodatne informacije lahko pridobijo preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

 

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava