Obvestilo o konstitutivni seji nadzornega sveta posebne investicijske družbe KD ID d.d.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99, 31/00, 52/02, 117/03, 16/04, 86/04 in 123/04), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02, 73/03, […]

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99, 31/00, 52/02, 117/03, 16/04, 86/04 in 123/04), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02, 73/03, 32/04 in 42/04) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 in 126/04), za posebno investicijsko družbo KD ID, investicijska družba, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Novi nadzorni svet družbe KD ID d. d. v sestavi Tomaž Butina, Natalija Stošicki in Mladen Jovandič je na konstitutivni seji dne 24. marca 2005 za predsednika nadzornega sveta izvolil Tomaža Butino, za namestnico predsednika nadzornega sveta pa Natalijo Stošicki. Nadzorni svet se je seznanil z revidiranim letnim poročilom posebne investicijske družbe KD ID d. d. za poslovno leto 2004.

To obvestilo bo od 26. 3. 2005 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava