Obvestilo o konstitutivni seji nadzornega sveta KD Skladi, d. o. o.

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, na podlagi 221. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 77/11 s spremembami) obvešča, da so člani nadzornega sveta KD Skladi, d. o. o., na konstitutivni seji 20. 9. 2012 za predsednika nadzornega sveta družbe izvolili g. Willema Jacoba Westerlakna, za namestnika predsednika nadzornega sveta pa g. Matija Šenka.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije po elektronski pošti kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.

Uprava