Obvestilo o konstitutivni seji nadzornega sveta KD Skladi, d. o. o.

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča, da so člani nadzornega sveta KD Skladi, d. o. o., na konstitutivni seji 9. 2. 2016 za predsednika nadzornega sveta družbe izvolili g. Tomaža Butino, za namestnika predsednika nadzornega sveta pa g. Matija Šenka.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava