Obvestilo o konstitutivni seji nadzornega sveta KD ID, delniške ID, d. d.

KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem […]

KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami), 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s spremembami) in Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Ur. l. RS, št. 106/07 s spremembami), za investicijsko družbo KD ID, delniška ID, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet investicijske družbe KD ID, delniška ID, d. d., v sestavi Mladen Jovandić, štefan Belingar in Benjamin Jošar, je na konstitutivni seji dne 26. januarja 2009 za novega predsednika nadzornega sveta imenoval Mladena Jovandića, za namestnika predsednika pa Benjamina Jošarja. Nadzorni svet je sprejel poslovnik o delu nadzornega sveta, se seznanil z informacijami o poslovanju investicijske družbe v preteklih treh mesecih in upravo KD Skladi, d. o. o., zadolžil za pripravo dopolnjenega naložbenega načrta za leto 2009. Nadzorni svet je skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah imenoval revizijsko komisijo v naslednji sestavi: Mladen Jovandić – predsednik, štefan Belingar – član, Benjamin Jošar – član in Tatjana Kirn Volk – neodvisna strokovnjakinja.

To obvestilo bo od 28. 1. 2009 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani www.kd-skladi.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava