Obvestilo o izvedbi vrednotenja terjatve do MF Global UK Limited za podsklade KD Galileo, fleksibilna struktura naložb, KD Prvi izbor, sklad delniških skladov, in KD Indija – Kitajska, delniški

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, na podlagi 221. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 77/11) obvešča javnost, da je dne 16. 2. 2012 pri podskladih KD Krovnega sklada KD Galileo, fleksibilna struktura naložb, KD Prvi izbor, sklad delniških skladov, in KD Indija […]

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, na podlagi 221. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 77/11) obvešča javnost, da je dne 16. 2. 2012 pri podskladih KD Krovnega sklada KD Galileo, fleksibilna struktura naložb, KD Prvi izbor, sklad delniških skladov, in KD Indija – Kitajska, delniški, izvedla oslabitev terjatev podskladov do MF Global UK Limited za 50 %. Pri podskladu KD Galileo, fleksibilna struktura naložb, se je zato vrednost enote premoženja spremenila za 0,06 % (brez prevrednotenja bi sprememba znašala 0,64 %), pri podskladu KD Prvi izbor, sklad delniških skladov, za -0,40 % (brez prevrednotenja bi sprememba znašala -0,03 %), pri podskladu KD Indija – Kitajska, delniški, pa za 0,12 % (brez prevrednotenja bi sprememba znašala 0,38 %).

To obvestilo bo objavljeno dne 18. 2. 2012 v časopisu Dnevnik, na www.kd-skladi.si pa od 17. 2. 2012 do nadaljnjega.

KD Skladi, d. o. o.
Uprava