Obvestilo o izvedbi vrednotenja naložbe vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, na podlagi 221. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 77/11 s spremembami) obvešča, da je dne 10. 12. 2012 pri vzajemnemu skladu KD Delniški dohodkovni opravila vrednotenje naložbe v delnice Ljubljanske Mlekarne d. d., zaradi česar se je vrednost enote premoženja spremenila za -1,04 % (brez vrednotenja bi sprememba znašala 0,36 %).

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava