Obvestilo o izvedbi vrednotenja naložbe posklada KD Bond, obvezniški – EUR

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad, na podlagi 221. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 77/11 s spremembami) obvešča javnost, da je dne 25. 9. 2013 pri podskladu KD Bond, obvezniški – EUR opravila vrednotenje naložbe v obveznice Banke Celje d.d. – 10. emisija (BCE10), zaradi česar se je vrednost enote premoženja podsklada spremenila za -0,98 % (brez vrednotenja bi sprememba znašala +0,03 %).

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava