Obvestilo o izvedbi pripojitev

KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska 63, Ljubljana, na podlagi 292. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 77/11 s spremembami) objavlja, da je z dnem 14. 1. 2013 izvedla pripojitve naslednjih podskladov KD Krovnega sklada:

–    KD Severna Amerika, delniški, in KD Finance, delniški, sta se pripojila k podskladu KD Galileo, mešani fleksibilni sklad;
–    KD Nova energija, delniški, se je pripojil k podskladu KD Surovine in energija, delniški;
–    KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški, se je pripojil k podskladu KD Novi trgi, delniški.

Z dnem 14. 1. 2013 so se investicijski kuponi podskladov KD Severna Amerika, delniški, KD Finance, delniški, KD Nova energija, delniški, in KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški, razveljavili in v naslednjem menjalnem razmerju zamenjali za investicijske kupone prevzemnih podskladov, h katerim so se pripojili:

Dodatne informacije je možno pridobiti preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si, na www.kd-skladi.si in na telefonski številki 080 80 24.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava