Obvestilo o izvedbi prevrednotenja naložbe vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni v delnice Ljubljanskih mlekarn d. d.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) obvešča javnost, da je po stanju na dan 26. 7. 2011 pri vzajemnem skladu KD Delniški dohodkovni opravila prevrednotenje naložbe v delnice […]

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) obvešča javnost, da je po stanju na dan 26. 7. 2011 pri vzajemnem skladu KD Delniški dohodkovni opravila prevrednotenje naložbe v delnice Ljubljanskih mlekarn d. d. (oznaka LMLG) na podlagi postopka skupnega ovrednotenja, zaradi česar se je vrednost naložbe vzajemnega sklada v navedene delnice znižala, s tem pa tudi vrednost enote premoženja vzajemnega sklada, in sicer za – 1,0636 %. Prevrednotenje je povzročilo zmanjšanje čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada v višini 565.600,72 EUR.

To obvestilo bo objavljeno dne 29. 7. 2011 v časopisu Dnevnik, na www.kd-skladi.si pa od tega dne do nadaljnjega.

KD Skladi, d. o. o.
Uprava