Obvestilo o izvedbi prevrednotenja naložbe podskladov KD Galileo, fleksibilna struktura naložb, in KD Bond, obvezniški, v obveznice Factor banke d. d.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) obvešča javnost, da je dne 30. 12. 2010 pri podskladih KD Krovnega sklada KD Galileo, fleksibilna struktura naložb, in KD Bond, obvezniški, […]

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) obvešča javnost, da je dne 30. 12. 2010 pri podskladih KD Krovnega sklada KD Galileo, fleksibilna struktura naložb, in KD Bond, obvezniški, opravila prevrednotenje naložbe v obveznice Factor banke d. d. (oznaka FB11), zaradi česar se je vrednost naložbe podskladov v navedene obveznice znižala. Pri podskladu KD Bond, obvezniški, se je vrednost enote premoženja spremenila za -1,11 % (brez prevrednotenja bi sprememba znašala +0,14 %), pri podskladu KD Galileo, fleksibilna struktura naložb, pa za -0,51 % (brez prevrednotenja bi sprememba znašala -0,21 %). Prevrednotenje je povzročilo zmanjšanje čiste vrednosti sredstev podsklada KD Bond, obvezniški, za 121.907,70 evra, podsklada KD Galileo, fleksibilna struktura naložb, pa za 398.880,00 evra.

To obvestilo bo objavljeno dne 4. 1. 2011 v časopisu Dnevnik, na www.kd-skladi.si pa od tega dne do nadaljnjega.

KD Skladi, d. o. o.
Uprava