Obvestilo o imenovanju nadzornega sveta KD Skladi, d. o. o.

KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad in vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami) obvešča javnost: KD Group d. d., edini družbenik družbe KD Skladi, d. o. o., je dne […]

KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad in vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami) obvešča javnost:

KD Group d. d., edini družbenik družbe KD Skladi, d. o. o., je dne 14. 9. 2011 imenoval nadzorni svet v sestavi: mag. Matjaž Gantar, Aleksander Sekavčnik, Tomaž Butina, Sergej Racman, Peter Grašek in dr. Draško Veselinovič. Mandat članov nadzornega sveta traja 4 leta in prične teči z dnem vpisa sprememb akta o ustanovitvi, sprejetega dne 14. 9. 2011, v sodni register.

To obvestilo bo objavljeno 16. 9. 2011 v časopisu Dnevnik, na www.kd-skladi.si pa od tega dne do nadaljnjega.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava