Obvestilo o imenovanju članov nadzornega sveta KD Investments d.o.o.

KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja […]

KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), obvešča javnost:

KD Holding d.d., edini družbenik v družbi KD Investments d.o.o., je za člane nadzornega sveta družbe KD Investments d.o.o. ponovno imenoval Milana Kneževiča, Aleksandra Sekavčnika, Franca Fašaleka, Leopolda Freliha in Evgena Sapača. Novo izvoljenim članom nadzornega sveta začne štiri letni mandat teči z dnem 1. 7. 2007.

To obvestilo bo od 22. 6. 2007 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d.o.o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments d.o.o.
Uprava