Obvestilo o dvajseti redni seji nadzornega sveta KD ID, delniške ID, d. d.

KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 45/08), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za […]

KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 45/08), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami), 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s spremembami) in Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Ur. l. RS, št. 106/07 s spremembami), za investicijsko družbo KD ID, delniška ID, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet investicijske družbe KD ID, delniška ID, d. d., se je na dvajseti redni seji dne 18. novembra 2008 seznanil z naložbenim načrtom investicijske družbe za obdobje od novembra 2008 do junija 2009 ter obravnaval predlog sklica skupščine. Nadzorni svet je soglašal s predlogom sklica skupščine, dnevnim redom in predlogi sklepov ter predlagal, da skupščina sprejme sklepe v besedilu, kot so navedeni v predlogu. Sklic skupščine bo objavljen v časopisu Dnevnik ter na spletnih straneh www.kd-skladi.si in http://seonet.ljse.si najkasneje do 24. 11. 2008. Na naslednji seji bo nadzorni svet imenoval revizijsko komisijo.

To obvestilo bo od 20. 11. 2008 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani www.kd-skladi.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava