Obvestilo o deveti redni seji nadzornega sveta KD ID, delniške ID, d. d.

KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami) in 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s […]

KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami) in 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s spremembami) za KD ID, delniško investicijsko družbo, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet KD ID, delniške ID, d. d., se je na seji dne 13. maja 2010 seznanil s predvidenimi aktivnostmi za preoblikovanje investicijske družbe v vzajemni sklad in z informacijami o poslovanju v prvem trimesečju ter nadaljnjimi naložbenimi pričakovanji.

To obvestilo bo objavljeno 17. 5. 2010 v časopisu Dnevnik, na www.kd-skladi.si in www.seonet.ljse.si pa od tega dne do nadaljnjega.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava