Obvestilo o deseti redni seji nadzornega sveta KD ID, delniške ID, d. d.

KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami) in 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s […]

KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami) in 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s spremembami) za KD ID, delniško investicijsko družbo, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet KD ID, delniške ID, d. d., se je na seji dne 9. septembra 2010 seznanil s predvidenimi aktivnostmi za preoblikovanje investicijske družbe v vzajemni sklad, s poročilom revizijske komisije in z informacijami o poslovanju v drugem trimesečju ter nadaljnjimi naložbenimi pričakovanji. Nadzorni svet se je seznanil z odstopom namestnice predsednika revizijske komisije Tatjane Kirn Volk in za novo članico revizijske komisije s pričetkom mandata 16. 10. 2010 imenoval Andrejo Rahne.

To obvestilo bo objavljeno 13. 9. 2010 v časopisu Dnevnik, na www.kd-skladi.si in http://seonet.ljse.si pa od tega dne do nadaljnjega.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava